Certificari ISO

Ai nevoie de Certificare ISO?

Servicii profesionale la cele mai mici preturi posibile!

Contacteaza-ne acum!

Certificare ISO

Principalul avantaj al certificării Iso al unui sistem de management în baza standardelor europene este că obligă la procedurarea activităţilor companiei astfel încât să se asigure monitorizarea formală a activităţilor, o mai bună măsurare a performanţelor, identificarea activităţilor defectuoase cu impact asupra costurilor şi, nu în ultimul rând, asigură economii importante.

 

Certificarea Iso a organizaţiei în conformitate cu mai multe standarde (ex. certificare Iso 9001, certificare ISO 14001, certificare OHSAS 18001, certificare Iso 27001 etc.) presupune integrarea integrarea acestor sisteme de management într-unul singur, numit “sistem integrat de management”.

 

Studiile arată că certificarea Iso, aduce pe termen lung, economii între 10 şi 20% din cifra de afaceri, un argument imbatabil pentru orice manager.


De asemenea, implementarea şi certificarea ISO a unui sistem de management, dublat de o instruire corespunzătoare şi o responsabilizare a angajaţilor conduce la o dezvoltare mult mai bună a companiei, oferind un cadru de evoluţie clar şi predictibil.
Certificarea Iso presupune un control riguros al proceselor şi astfel contribuie la creşterea eficienţei şi eficacităţii, prin coordonarea şi conducerea întregii activităţi a organizaţiei în mod sistematic şi planificat.


Certificarea ISO aduce de asemenea şi avantaje de marketing, cum ar fi creşterea încrederii clienţilor, îmbunătăţirea imaginii deoarece firma d-voastră oferă produse respectiv servicii realizate într-un sistem de management verificat şi ulterior certificat ISO de către un organism "de certificare" neutru.


Iar nu în ultimul rând, certificarea Iso aduce efectul de îmbunătăţire continuă. Îmbunătăţirea continuă – obiectiv strategic alcertificarii Iso, cu scopul de a reduce în mod continuu numărul respectiv amploarea neconformităţilor existente şi potenţiale din cadrul organizaţiei d-voastră.

 

Astfel, etapele necesare pentru a obţine certificarea ISO sunt:

 

1 Instruirea persoanelor implicate în procesul de implementare al sistemului de management dorit de către d-voastră (ex. instruire Iso 9001, instruire Iso 14001, instruire Ohsas 18001, instruire Iso 22000, instruire Iso 27001 etc.);
2. Stabilirea structurii şi modului de organizare al firmei d-voastră;
3. Elaborarea programului pentru implementarea sistemului de management în cadrul firmei d-voastră;
4. Stabilirea proceselor, obiectivelor şi ţintelor Iso ale organizaţiei;
5. Elaborarea documentaţiei Iso (Manualul sistemului de management, Proceduri de sistem, Proceduri operaţionale şi Instrucţiuni de lucru);
6. Stabilirea indicatorilor de performanţă pentru activităţile de bază ale organizaţiei,
7. Implementarea propriu-zisă documentaţiei şi a reglementărilor Iso;
8. Instruirea auditorilor interni şi efectuarea auditurilor interne;
9. Iniţierea măsurilor corective şi preventive ce se impun;
10. Contactarea şi contractarea unui organism de certificare Iso acreditat, pentru demararea procesului de certificare Iso.